Ny spellag från 2019

Spel om pengar på nätet blir allt vanligare, och som en följd av detta har man nu valt att modernisera sin reglering av spel och dobbel i Sverige, vilket resulterat i ett nedmonterande av spelmonopolet till förmån för ett licenssystem och en ny spellag – detta är nytt på spelmarknaden.

Från och med en första januari 2019 kommer den som vill spela på mobilcasinon online göras varse om huruvida detta casinobolag har erhållit en svensk licens eller inte. Detta datum träder nämligen en ny spellag i kraft och denna gör det olagligt att bedriva spel om pengar om man inte har licens för detta – och bolag eller sajter som inte har licensen kommer aktivt att utestängas från Sveriges spelmarknad.

Många nya regler om casino och spel

Något som är viktigt att tänka på är att den nya spellagen inte enbart påverkar spel på nätet såsom casinon, även betting och sport kommer att få nya regelverk i alla fall när det kommer till att säkerställa att det spelas på ett schyst sätt. Vad som till exempel blivit allt vanligare med åren är fenomenet matchfixning och för att bli av med detta har man nu valt att lagstadga strängare straff. Enligt till exempel Sveriges Television så kan en som döms för den här typen av brott komma att dömas till 6 års fängelse, för nu är matchfixningen kriminaliserad och därmed straffbar på ett helt nytt sätt som den inte varit tidigare. Brottet heter kort och gott Spelfusk, och det är just vad man gör när man fixar en match – man fuskar fram ett resultat som gynnar ens egna intressen.

Fler förändringar som kommer med nya lagen

Något annat som är nytt är att alla aktörer som bedriver spel om pengar på den svenska marknaden ska betala skatt till staten, så har det inte varit när spelmonopolet varit aktuellt. Då verkades dessa bolag utanför statens kontroll och så är det inte längre. Nu kommer alla som bedriver spel och har licens för detta att betala in 18 procent i skatt till staten för att fortsatt gynna svensk idrott vilket monopolets intäkter gått till stor del till. Men det är inte det enda som ändras. Man ställer också högre krav på spelbolagen rörande spelarnas säker het. En spelar ska till exempel kunna stänga av sig själv från spel och detta ska ske direkt via exempelvis en panikknapp, likaså ska man minska beroendespelandet genom att en spelares identitet måste styrkas innan spel får påbörjas – en grundligare kontroll helt enkelt vilket inte finns idag vilket gjort att många problemspelare lyckas skapa nya konton trots tidigare självvalda avstängningar till exempel.