Nya aktörer och casinon på Sveriges spelmarknad

Den svenska spelmarknaden kommer att förändras. Ett licenssystem kommer troligen att införas, vilket gör att alla aktörer som vill erbjuda exempelvis casino på nätet kan göra det, om de löser licens och följer reglerna som är förknippade med detta.

StryktipsetVåren 2017 presenterades ett förslag till en ny spellagstiftning, som har tagits fram av utredaren Håkan Hallstedt. Förslaget innebär många saker, men det som har fått överlägset mest uppmärksamhet är att utredningen föreslår att den svenska spelmarknaden ska öppnas för andra aktörer än Svenska spel, genom att ett licenssystem införs. Aktörer som löser licens och följer de regler som är förknippade med detta kommer att ha möjlighet att erbjuda sina spel till svenskarna. Det finns ingen gräns för hur många licenser som kan utfärdas, kravet är att de uppfyller reglerna.

När den svenska spelmarknaden öppnas för nya aktörer kommer vi att se ett stort antal nya svenska casinon på nätet. Att detta kommer att ske är i princip klart, trots att frågan har stötts och blötts i många år.

Men det är också mycket annat som kommer att förändras. Lotteriinspektionens arbete kommer att förändras, skriver myndighetens generaldirektör i ett pressmeddelande. Förändringarna innebär bl.a. att:

  • Lotteriinspektionen måste öka antalet anställda med 50 %, investera i nya IT-system och förändra sina arbetsprocesser.
  • Trav- och galoppsportens förbund får ta över ATG, enligt utredningens förslag.
  • Fotbollsförbundet har aviserat att de gärna vill ta över Stryktipset från Svenska spel, eftersom fotbollen tillsammans med hästsporten är den sport som det satsas mest pengar på i vadslagning.

Vad händer med Svenska spel?

Än så länge går det mycket bra för Svenska spel, men det återstår att se hur läget kommer att förändras när spelbolaget får konkurrens från nya aktörer. Nettointäkterna under det fjärde kvartalet 2017 ökade med 1,4 procent jämfört med samma period året innan, skriver The Gambler Magazine. Framför allt var det försäljningen i mobilen och på nätet som har ökat, och det är troligen här som konkurrensen kommer att vara som störst. Utredningen föreslår inte heller att fysiska casinon ska konkurrenssättas, dem kommer fortfarande Svenska spel att driva.